เอ่อ…

The Quad-King Withdrawy

ชื่อไทย : "เกมอลวน ดรอปกันกระจาย"
แนว : Action/RPG << มาไงนี่
ผู้กำกับ : ตู้ ดีเลย์

เรื่องย่อ

จากภาคที่แล้ว..(มีด้วยเรอะ!!) กลุ่มจตุราชาผ่านการสอบ Mid-Term มาได้ ปัญหาต่างๆดูเหมือนจะจบลง แต่ทว่า เมื่อคะแนน Calculus I ออกมา ทำให้ชะตาชีวิตของสมาชิก 2 ใน 4 คนของกลุ่มได้เปลี่ยนไป ศึกชิง W ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริกำลังจะเริ่มขึ้น ขณะที่ทั้งเนื้อทั้งตัวมีเพียงใบ KU-3 และปากกาด้ามเดียว พร้อมกองทัพศัตรูที่พาเหรดกันยาวเหยียดจากสนามรบถึงศูนย์เรียนรวม 3
พวกเขาทั้ง 4 คนจะฝ่าฟันเพื่อคว้าเครื่องหมายแห่งเกรียนติยศ(W) ได้หรือไม่…

กำลังจะออกจากโรงแล้วทั่วประเทศ(ไหนฟระ) วันนี้!!

____________________________________________________________________

ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง "Quad-King"
(ฉบับเขียนเองเออเอง)

หมวด 1 บททั่วไป

มาตรา 1 "Quad-King" แบ่งแยกได้ ใครอยากจะไปไหนก็ไป
มาตรา 2 "Quad-King" มีความสัมพันธ์แบบ One-Way Relationship โดยมีองค์ชายเป็นผู้นำ
มาตรา 3 ในกรณีที่องค์ชายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ใส่ necktie มาในวันนั้น ปฏิบัติหน้าที่แทน
มาตรา 4 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ "Quad-King" บทบัญญัติใดขัดแย้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้
เป็นอันบังคับใช้มิได้
มาตรา 5 ข้อยกเว้นของมาตรา 4 ได้แก่ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของประเทศ

หมวด 2 องค์ชาย

มาตรา 6 องค์ชายถือเป็นปูชนียบุคคล ควรแก่การสักการะเซ่นไหว้บูชาด้วยหมูเห็ดเป็ดไก่ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้ององค์ชายในทางใดๆมิได้ เว้นแต่จะใส่ necktie มา
มาตรา 7 องค์ชายดำรงตำแหน่งหัวหน้า "Quad-King"
มาตรา 8 องค์ชายคงไว้ซึ่งอำนาจในการตัดสินใจว่าจะไปศูนย์เรียนรวม 3 หรือเซนทรัลลาดพร้าว

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของสมาชิกในกลุ่ม

มาตรา 9 สมาชิกของกลุ่มย่อมเสมอภาคกัน เว้นแต่จะใส่ necktie มา
มาตรา 10 สมาชิกย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การทรมานด้วยการจับไปอยู่ในถ้ำจะกระทำมิได้
มาตรา 11 การเกณฑ์แรงงานเพื่อกวาดขยะหรืออื่นใด จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะอยู่ในซุ้ม
มาตรา 12 สมาชิก 3 คนขึ้นไปสามารถใช้สิทธิ์คัดค้านองค์ชายหรือผู้ที่ใส่ necktie ได้

หมวด 4 หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม

มาตรา 13 สมาชิกมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความสะดวกสบายทั้งส่วนตัวและองค์ชาย
มาตรา 14 สมาชิกมีหน้าที่ในการเข้าเรียน อยู่หอนวชน ไปเซนทรัลลาดพร้าว เมเจอร์รัชโยธิน วิจัย Hypo และ Hyper Sapien
เล่น DOMO และประการอื่นใดตามความเห็นชอบของผู้มีอำนาจในวันนั้น ทั้งนี้ ตามแต่จะตกลงกัน
มาตรา 15 สมาชิกผู้เป็นมนุษย์ถ้ำและผู้บริโภคโรตี มีหน้าที่ในการคงไว้ซึ่งความต่อเนื่องของ Space เพื่อข่าวสารที่ควรทราบ

หมวด 5 การเงิน การคลัง และงบประมาณ

มาตรา 16 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของ MKTG’33 กลุ่ม Quad-King ทุกคนต้องจ่ายค่ารุ่นเป็นประจำทุกเดือน
ไม่เว้นแม้แต่องค์ชาย

หมวด 6 การตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์ชาย

มาตรา 17 การตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์ชายจะกระทำได้โดยมีบุคคลตามนี้

1) ผู้ที่ใส่ necktie มาในวันนั้น
2) สมาชิกในกลุ่ม 3 คน
3) มนุษย์ถ้ำ (หากมีการตรวจสอบภายในถ้ำ)

มาตรา 18 การถอดถอนองค์ชายออกจากตำแหน่งจะกระทำมิได้ เหตุเพราะไม่เห็นประโยชน์ของการถอดถอนแต่ประการใด

หมวด 7 การเพิ่มเติมแก้ไขรัฐธรรมนูญ

มาตรา 19 การเพิ่มเติมหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะกระทำได้ตามเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
1) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจาก สมาชิกในกลุ่ม 2 คนขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอชื่อเข้าร่างรัฐธรรมนูญ
– ญัตติอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความสัมพันธ์ภายในกลุ่มและองค์ชาย จะนำเสนอมิได้
2) ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ให้ถือเอาตามเสียงข้างมาก หากมิเช่นนั้นแล้ว ให้อำนาจการตัดสินตกอยู่กับผู้มีอำนาจสูงสุดในวันนั้น

บทเฉพาะกาล

1) หากเกิดกรณีฉุกเฉินอันก่อให้เกิดอันตรายต่อกลุ่ม ให้ดำเนินการตามแบบฉบับตัวใครตัวมัน
2) หากเกิดการปฏิวัติหรือเหตุอันใดทำให้กลุ่มต้องเป็นอันหมดอำนาจไป ให้ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2550

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to เอ่อ…

 1. EVANGELINE says:

   เพิ่มหมวดว่าด้วยการโดดเรียนไปด้วยสิเหอๆ

 2. ถิรายุธ says:

  อะนะ
   
  มีการตรวจถ้ำด้วย…?
   
   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s